“Кътчета от България” – Асеновата крепост

“Кътчета от България” – запознайте се с красотата на родината ни!

Асеновата крепост се намира в близост до гр. Асеновград и е най-голямата забележителност в района. Хълмът, където е крепостта, е бил населен още от траките. По-късно, през VI век, император Юстиниан строи силна крепост с цел защита от варварските нападения. Най-голямото си разширение и преустройство, крепостта прави през XIII век – по време на управлението на цар Иван Асен II, когатро Втората българска държава постига най-голямата си мощ, крепостта е допълнително преустроена. Църквата на крепостта – “Св. Богородица Петричка”, е била почти изцяло запазена и е допълнително реставрирана. Насладете се на Асеновата крепост с видео от дрон: