“Майсторите на комедията” – комедийно, сатирично, музикално шоу

Класиците на българският хумор се завръщат!

„Майсторите на комедията“ е комедийно, сатирично музикално шоу за събитията, новините и живота в България, Европа и света.

В представлението са включени скечове, текстове и образи от телевизионни и театрални формати пресъздадени от актьорите Георги Мамалев, Камен Воденичаров и Тончо Токмакчиев.

В спектакъла се изпълняват някои от най-популярните песни от историята на Ку-ку, Каналето и НЛО.
Актуалните теми от съвременната политика, икономика, медии, изкуства, лайф-стайл и нова музика се представят на зрителите по ироничен и забавен начин.

Очаквайте “Майсторите на комедията” на 2 декември от 19:00 часа в Щутгарт, адрес: MÖHRINGER STR.56/70199 STUTTGART.

Усмивките, доброто настроение и силните емоции са гаранирани!

The Classics of Bulgarian humor are back!

“The Comedy Masters” is a comedy, satirical musical show for events, news and life in Bulgaria, Europe and the world.

The show includes sketches, texts and images from television and theater formats recreated by the actors Georgi Mamalev, Kamen Vodenicharov and Toncho Tokmakchiev.

The performance features some of the most popular songs in the history of Ku-ku, Canaleto, and UFO.

Current themes of contemporary politics, economics, media, arts, lifestyle, and new music are presented to viewers in an ironic and entertaining way.

Forthcoming performances: December 2 at 19:00 in Stuttgart, address: MÖHRINGER STR.56/70199 STUTTGART.